لیست نمایندگی های بازرگانی بهار در شهرستان ها
۰۱
مرداد

لیست نمایندگی های بازرگانی بهار در شهرستان ها

;
نام مسئول شهر
اقای ورزقانی تبریز
اقای مصطفی صدایی اذر اردبیل
اقای بهرام اقلی خلخال
اقای دانایی سبزوار
قای کردمنجیلی چالوس
اقای عزیزی خمین
اقای امیری کرمانشاه
 اقای دلیر قم
اقای ملکی کرمان
اقای عسگری شهر کرد
اقای مرتضایی رضوانشهر
اقای عطری تبریز
پیشنهاد میکنیم:  حجم و اندازه خالص دستگاه های گلاب گیری 20 لیتری چقدر است؟

۲ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.